Yiging Yin, Haute Couture 2012

Feb 11 -

Yiging Yin, Haute Couture 2012